Dezsőfi Ferenc

Sportoló lelkész

FEMUZ2014.09.30 14:25
Fotó
FEMUZ

1912-ben alakult meg a Szentendrei Sport Egylet. Még ebben az évben teniszpályát avattak és rendszeresen szerveztek sporteseményeket. Az itt bemutatott, egy évre szóló tagsági kártyát Kada Mihály plébános, alapítótag részére állították ki 1919-ben.

A kártya szerint a klub titkára ekkor a szintén aktív sport- és közösségi életet élő Dr. Dezsőfi Ferenc.

Túrák Dezsőfivel 1.

FEMUZ2014.05.13 20:02
Fotó
FEMUZ

A Magyar Turista Egyesület egyik társasága, a Péntekiek Asztala 1902-ben alakult. Bejárták a hazai hegyvidék majd minden táját. Kirándulásaiknak számos emléket állítottak, aktívan részt vettek természeti feltáró munkálatokban, útikalauzokat szerkesztettek. Szokás volt a turisták körében a források szervezett foglalása. Egy ilyen alkalommal rendezték a Dobra-voda forrás környezetét és építették  medencéjét, majd 1908-ban “Lajos-forrás”-ra keresztelték (báró Podmaniczky Lajos után). Az MTE Szentendrei Osztályának tagjai rendszeresen látogatták a forrást pilisi barangolásaik során. A fotón 1930 táján láthatók az MTE lelkes helyi tagjai Dr. Dezsőfi Ferenc szakosztályi elnök társaságában.

 

Dezsőfi Ferenc amatőr színésztársai körében

szavaborbala2013.01.03 14:35
Fotó
storymap.hu

Amatőr színész csoportkép: hátsó sorban balról a 2. Dezsőfi Ferenc, 3. Klincsek Iván, 4. Schwarzenbrunner Margit, alsó sorban balról az első Szegő Pál, a 3. Galatta Mici, jobbról az első Pánisz István.

Hátán idézet:

Két jó dolog van a világon:

A szerelem és a .........sonkacsülök.

Dezsőfi Ferenc amatőr színésztársai körében

szavaborbala2013.01.03 14:19
Fotó
storymap.hu

A "Túl a nagy Krivánon" előadás szereplői. A hátsó sorban balról a 2. férfi Klincsek Iván, mellette Dezsőfi Ferenc, a középső sorban balról az első Schwarzenbrunner Margit, a jobb 1. Galántai Mici. Az elöl fekvő alak Szegő Pál. Készítette Weisz József szentendrei fényképész.

Dezsőfi Ferenc amatőr színésztársai körében

szavaborbala2013.01.03 14:12
Fotó
storymap.hu

A Magyar Turista Egyesület Szentendrei Osztálya "Nem élhetek muzsikaszó nélkül" című előadásának szereplői. 1931. január 31. Hátsó sorban bal oldalon az első Pállfy ?, mellette Próbald Ferenc, balról a 4. Klincsek Iván, a 6. Krausz "Csuli", jobbról az első Schwarzenbrunner Margit, mellette cilinderben Györe Paulo, tőle balra Stoll Gábor, jobbról a 3. férfi Szegő Pál, középen ül Dezsőfi Ferenc. A középső sorban balról az első Galatta Mici.

A Magyar Turista Egyesület Szentendrei Osztálya Kabaré előadásának programja

szavaborbala2013.01.03 14:01
Fotó
storymap.hu

A Magyar Turista Egyesület Szentendrei Osztálya Kabaré előadásának programja 1926. június 2.

A "Debreceni lunátikus" színielőadás szereplői

szavaborbala2013.01.03 13:32
Fotó
storymap.hu

A "Debreceni lunátikus" színielőadás szereplői: Dezsőfi Ferenc és színésztársa. 1925. október 24. Készítette Weisz József szentendrei fényképész.

A "Debreceni lunátikus" színielőadás szereplői

szavaborbala2013.01.03 13:29
Fotó
storymap.hu

A "Debreceni lunátikus" színielőadás amatőr szereplői: Schwarzenbrunner Manci és Klincsek Iván. 1925.okt. 24. Készítette Weisz József szentendrei fényképész.

A "Debreceni lunátikus" színielőadás szereplőnői

szavaborbala2013.01.03 13:19
Fotó
storymap.hu

A "Debreceni lunátikus" színielőadás szereplőnői. Galatta Mici, Tiekovszky Zevuka és Paulay Baby. 1925. október 24-én. Készítette Weisz József szentendrei fényképész.

Dezsőfi Ferenc amatőr színésztársai körében

szavaborbala2013.01.03 12:56
Fotó
PMMI

Dezsőfi Ferenc amatőr színésztársai körében a Magyar Turista Egyesület Szentendrei Osztálya Kabaré előadása előtt. A hátsó sorban bal oldalon áll Szolga István, mellette ismeretlen személy, majd Szegő Pál, Klincsek Iván, ismeretlen személy és a jobb szélen Kovács István. Az első sorban bal szélen ül Schwarzenbrunner Manci, középen Dezsőfi Ferenc, a jobb szélen Galatta Mici. A két közbülső személy ismeretlen, egyikük feltehetően Szivnek Ilus. A fényképfelvételt Weisz József szentendrei fényképész készítette 1926. június 2-i keltezéssel néhányan aláírták.

Szentendrei karácsony 1964

KendeTamás2012.12.10 16:43
PMMI

A megyei napilap városi mellékletének karácsony előtti száma 1964-ből

Dezsőfi Ferenc archívuma

szavaborbala2012.10.18 00:29
Fotó
PMMI

Csoportkép: Jobb szélen Marton István, Husvik Lyubomir (földbirtokos), Dezsőfiné Simay Petronella, Dezsőfi Ferenc, Pánisz István. Középen: Weisz Ármin (főorvos), Balról hátul az ötödik Deim Ferenc tisztviselő, ülő sor: balról a második Schartner György pénztárnok 1920 körül 

id. Dezsőfi Ferenc és asztaltársasága

szavaborbala2012.10.18 00:23
Fotó
PMMI

Asztaltársaság: Jobbról id. Dezsőfi Ferenc és felesége. Középen Vörös úr szabómester .

Országzászló avatása

szavaborbala2012.10.18 00:17
Fotó
PMMI

Országzászló avatása. 1. Bednárz János (ny. áll. tisztviselő), 2. Heller Antal rendőrkapitány, 3. ifj. Kun István postamester, 4. Kalafuth János faárugyáros, majd vendéglős, 5. lovag …. bányamérnök, 6. Dezsőfi Ferenc.

1920-as években vagy 1930-as évek elején.

A második zsidótörvény végrehajtatása Szentendrén

KendeTamás2012.10.09 12:31
PMMI 75_22_4

Szentendre megyei város polgármestere felhívja a címzettet, hogy a második zsidótörvényből fakadó adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget.

Városi hírek 1935. májusából

KendeTamás2012.09.23 20:25
PMMI

Miközben kiélezett választási harc zajlott Szentendrén a választható képviselői helyekért, Kovácsevics Milenkó Nagykovácsy Milenkóra magyarosította nevét, és erről a Magyar Élet című, Szentendrén szerkesztett lapban értesítette a közönséget.

Tartalom átvétel